UA-75586922-2
Tootegrupid

Elektroonikajäätmed

OÜ Satcom on MTÜ EES-Ringlus liige. MTÜ EES-Ringlus on loodud elektri- ja elektroonikaseadmete ning patareide ja akude tootmise ja müügiga tegelevate ettevõtjate poolt neil lasuvate tootjavastutuse kohustuste täitmiseks.

MTÜ EES-Ringlus korraldab kasutatud elektri ja elektroonikaseadmete kokkukogumist.

Kogumispuntide nimekiri on siin

 

Elektri- ja elektroonikaseadmed (EE-seadmed)

Kasutuselt kõrvaldatud EE-seadmed tuleb koguda lahus muudest jäätmetest.

Saastunud EE-seadmete jäätmed tuleb üle anda elektroonikaseadmete kogumispunkti, mis asub mõne jäätmekäitluskoha (jäätmejaama, jäätmete kogumispunkti) territooriumil.

Kuhu saab üle anda vanu elektri- ja elektroonikaseadmeid?
Kui lähemast EE-seadmete kauplusest asub 10 km raadiuses spetsiaalne EES-jäätmete kogumispunkt, peab jäätmed sinna viima. Kui kogumispunkti ei ole, võib EES-jäätmed viia lähemasse EE-seadmeid müüvasse kauplusesse. Üle saab sellisel juhul anda müüdavate seadmetega sama liiki seade ka siis, kui ei osteta uut seadet.

Kas kõiki seadmeid võib viia ühte poodi?
Kauplusesse võib viia sama liiki seadme, mida seal müüakse. Ehk siis arvutipoodi ei ole võimalik üle anda vana külmutuskappi.

Kas seadmeid võetakse kogumiskohtades vastu kindlatel kellaaegadel?
Kogumispunktide lahtioleku aegadega saate tutvuda siit. Kauplustes võetakse vanu seadmeid vastu kaupluse lahtiolekuaegadel.

Kas kauplus peab vanale seadmele koju järgi tulema?
Kauplusel sellist kohustust ei ole, aga alati tasub küsida, sest mõned kauplused pakuvad sellist teenust. Äraveoteenus võib olla tasuline.

Kas seadmete “osi” ka vastu võetakse?
Vastu võetakse terveid ja komplektseid seadmeid. Seade loetakse komplektseks:
▪ kui see ei oma olulisi purustusi;
▪ kui see ei ole lammutatud osadeks;
▪ kui see sisaldab seadme olulisi osi nagu näiteks kompressor, kineskoop, emaplaat jne;
▪ ka siis, kui sellel puuduvad väheolulised osad nagu käepide, riiulid, toitejuhe jne.

Kas ettevõtetelt ja asutustelt võetakase ka EES jäätmeid tasuta vastu?
Ettevõtetelt ja asutustelt võetakse tasuta vastu selliseid EE-seadmeid, mis sarnanevad liigi ja arvu poolest kodumajapidamisest pärinevatele seadmetele. Sellised seadmed on näiteks külmkapp, kohvimasin, tööriistad jne, mida kasutatakse nii kodus kui ka töökohas. Spetsiifiliste ettevõtete EES-jäätmete ning arvuliselt kodumajapidamises mitte tekkivate koguste üle andmine on tasuline ja selleks tuleb pöörduda spetsaalselt MTÜ EES-Ringlus või jäätmekäitlejate poole (v.a. juhtudel, kui ostetakse uued seadmed, siis on võimalik 1:1 üle anda turustajale samaväärsed vanad seadmed).

Patareid ja akud

Patarei- ja akujäätmed tuleb koguda lahus muudest jäätmetest.

Kuhu saab üle anda vanu patareisid ja akusid?

Vanu patareisid ja akusid saab üle anda igasse kauplusesse või müügikohta, kes uusi müüb (kaubamärgist olenemata).